Reklamacja Kronodom

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Klauzula informacyjna RODO
Klauzula Informacyjna - reklamacja 1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej również jako Dane Osobowe), jest KRONODOM-2 Gąska Adam w Pszczynie, ul. Górnośląska 3. 2. Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem napisz mail na adres reklamacje.kronodom@gmail.com lub prześlij list na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Moje dane osobowe”. 3. Każdorazowo, bez względu na formę zgłoszenia reklamacji, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie w podanym przez Ciebie zakresie. 4. Twoje Dane Osobowe przetwarzamy w celu: a. przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO b. ewentualnego dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 5. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane do momentu rozpatrzenia reklamacji. Po tym okresie Dane Osobowe będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń. 6. Twoje Dane Osobowe możemy przekazać podmiotom trzecim, tylko wtedy gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy sprzedaży i pozostaje w związku ze zgłoszoną reklamacją. 7. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Danych Osobowych. 9. Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest zgoda, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej. 10. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu). Sprzeciw możesz zgłosić w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.